۲ بنر شوکه‌کننده از قیمت گوشت به فاصله یک سال!

عکس شوکه‌کننده از ۲ بنر قیمت گوشت به فاصله یک سال در فضای مجازی منتشر شد.سال اخیر با افزایش شدید قیمت گوشت مواجه بودیم و تصاویر زیر این گرانی را به خوبی نشان‌می‌دهد.

اخبار مرتبط
نظر دهید