یحیی گل‌محمدی امشب از ایران می‌رود !

یحیی گل‌محمدی، قصد دارد برای مدتی به استراحت بپردازد و از فضای فوتبال ایران

دور باشد و به همین دلیل امشب از ایران می‌رود.

اخبار مرتبط
نظر دهید