گل های بازی امشب ایران و فلسطین

گل اول ایران به فلسطین توسط انصاری‌فرد در دقیقۀ ۲

⚽️ ایران ۱ – ۰ فلسطین

 

گل دوم ایران به فلسطین توسط خلیل‌زاده در دقیقۀ ۱۲

⚽️ ایران ۲ – ۰ فلسطین

 

گل سوم ایران به فلسطین توسط قایدی در دقیقۀ ۳۸

⚽️ ایران ۳ – ۰ فلسطین

 

گل چهارم ایران به فلسطین توسط آزمون در دقیقۀ ۵۵

⚽️ ایران۴_۱فلسطین

 

⚽️گل اول فلسطین به ایران توسط تامر صیام در دقایق اضافه نیمه اول ۶+۴۵

 

نتیجه پایانی:

ایران۴_فلسطین۱

 

گل های بازی امشب ایران و فلسطین

اخبار مرتبط
نظر دهید