گاف عجیب زاکانی در خواندن اعداد و ارقام بودجه

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران بودجه سال آینده را ارائه داد. نکته جالب در سخنرانی امروز شهرداری تهران نداشتن اطلاع دقیق از بودجه شهرداری تهران بود. معاونان شهرداری هم در پاسخ به سوال زاکانی در بیان اعداد بودجه مشکل داشتند.

 

اخبار مرتبط
نظر دهید