کمر کارشناس تلویزیون حین اجرای برنامه شکست!

حادثه دلخراش برای علیرضا یونچی، داور برنامه میدون حین ضبط این برنامه رخ داد.ویدئویی منتشر شده که نشان می‌دهد کمر این داور حین اجرای برنامه شکست!

اخبار مرتبط
نظر دهید