کباب کوبیده ارزان بازار به این شکل تهیه می‌شود

در این ویدئو دو آشپز ایرانی راز پشت پرده کباب کوبیده ارزان بازار را لو می‌دهند. آن‌ها مدعی اند که ارزان فروش‌ها به جای گوشت دل مرغ را چرخ و کباب می‌کنند.

اخبار مرتبط
نظر دهید