چرا سود سهام عدالت کمتری برای برخی از مردم واریز شد؟

واریز سود سهام عدالت از روز گذشته آغاز شده است.در مرحله اول واریز سود سهام عدالت ۱۴۰۲ سبد سهام ۴۹۲ هزار تومانی مبلغ ۶۸۱ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۷۳۶ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی یک میلیون و ۳۸۵ هزار تومان سود دریافت می کنند.

اما برخی از افراد سود کمتری از مبالغ اعلام شده دریافت می کنند؛ افرادی که پی از انتخاب روش مستقیم نگهداری سهام عدالت را انتخاب کرده بودند پس از آن بخشی از پرتفوی سهام خود را فروخته بودند در این مرحله سود کمتری مناسب با ارزش سهام خود دریافت کردند.

اخبار مرتبط
نظر دهید