پژو پارس هم متوقف شد!

توقف تولید پژو پارس از ۱۶ اسفند

 

رئیس سازمان ملی استاندارد:

ایران خودرو برای خودروی پژو پارس که فاقد استاندارد‌های ۸۵ گانه است تا نیمه اسفند امسال مجوز تولید دارد و پس از آن برابر قانون عمل خواهد شد.

سازمان استاندارد مسئولیتی در قبال پیش فروش‌ها پس از مهلت قانون توقف تولید ندارد لذا آنچه که قانون برای ما وضع کرده است ما به آن عمل خواهیم کرد

 

پژو پارس هم متوقف شد!

اخبار مرتبط
نظر دهید