پدیده جدیدی که بر سر چهارراه‌های تهران باب شده!

عضو شورای شهر از یک پدیده جدید در شهر خبر داد و گفت که کودکان کار در سر چهارراه های شهر دست به تکدی‌ گری می‌زنند.ناصر امانی عضو شورای شهر در رابطه با ساماندهی متکدیان، معتادان متجاهر و کودکان کار از سوی شهرداری تهران، گفت: در حوزه آسیب‌های اجتماعی مسائل متعددی در سطح شهر دیده می‌شود و باید ساماندهی بخش‌های مختلف را به صورت یکپارچه ببینیم.رئیس کمیته منابع انسانی و تشریفات شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مسئولیت شهردار تهران به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در ساماندهی آسیب‌های اجتماعی، یادآور شد: قرار بر این بود شهردار، دستگاه‌های همکار و مسئول را برای ساماندهی آسیب‌ها گردهم بیاورد و تکالیف هریک را مشخص کند تا راهکارهای هریک از بخش‌ها مشخص شود.

 

او با بیان اینکه کودکان کار و متکدیان ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، تأکید کرد: تعداد زیادی از کودکان کار، تکدی‌گری می‌کنند؛ شاید در چهارراه‌ها با دستمال شیشه خودروها را پاک می‌کنند اما بسیاری از آنها از خودروها آویزان می‌شوند و از مردم پول می‌گیرند و این تفاوتی با تکدی‌گری ندارد.عضو کمیسیون برنامه بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید آسیب‌های اجتماعی را به عنوان یک بسته مستقل مورد بررسی قرار داد، گفت: باید هریک از این بخش‌ها ریشه‌یابی شود و برای رفع و ساماندهی آنها برنامه‌ریزی صورت بگیرد.

 

او با اشاره به اقدامات انجام شده برای ساماندهی کودکان کار با همکاری دستگاه‌های مسئول و نظارت شهردار، افزود: امیدواریم این خواسته سریع‌تر محقق شود و شاهد اثرات آن باشیم.عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه کمک به متکدیان باید ضد ارزش تلقی شود، گفت: یکی از مطالبات مردم ساماندهی متکدیان است زیرا از تکدی‌گری ناراحت هستند. در مواردی که با شهرداری و شورا مطرح می‌کنند، تکدی‌گری را ضد ارزش می‌دانند؛ لذا باید اقدامات لازم برای کاهش و یا رفع این آسیب اجتماعی انجام شود.

اخبار مرتبط
نظر دهید