ویدئویی تکان دهنده از ورود اتباع غیرمجاز به تهران

ویدئو شوکه‌کننده از حجم ورود اتباع غیرمجاز به تهران منتشر شداینجا جاده کابل قندهار نیست بلکه یک ایستگاه میان راهی در مسیر سبزوار به سمت تهران است که فقط نیروی افغانی غیرمجاز به سمت تهران می آورد. این حکایت هر روز و هر شب جاده های کشور است.

برای دانلود کلیک کنید 

اخبار مرتبط
نظر دهید