ویدئویی باورنکردنی از کیفیت ماشین داخلی

تصاویری در شبکه های اجتماعی منتشر شده که در آن کیفیت خودروی داخلی را نشان میدهد. در این ویدئو، خریدار این ماشین داخلی نشان میدهد که بارش تگرگ باعث فرورفتگی بدنه ماشین شده است.

اخبار مرتبط
نظر دهید