ویدئویی از یک آرایشگاه زنانه که تا به کنون ندیده‌اید

ویدئویی از بازرسی مامور بهداشت محیط از یک آرایشگاه زنانه پربازدید شده است.فعالیت غیر بهداشتی این آرایشگا‌ه‌ها باعث شیوع بیماری‌های متعدد از جمله بیماری‌های پوستی می‌شود.

 

اخبار مرتبط
نظر دهید