ورود ایرانی‌ها به مرحله جدیدی از فقر ‌با این عکس ثابت شد

عکسی در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد بعد از فروش اسکلت مرغ و آشغال گوشت به ته رول کالباس رسیده‌ایم!

روی شیشه مواد خوراکی این مغازه نوشته شده: ته رول کالباس موجود است.

اخبار مرتبط
نظر دهید