مکان پیشنهادی برای پاسخ ایران به حمله اسرائیل

جلال رشیدی کوچی، نماینده مجلس خواستار حمله ایران به سفارت اسرائیل در خاک آذربایجان شد.

او در توئیتر خود نوشت:

تعلل، صبر و تاخیر در پاسخ قاطع و مشابه به حمله نظامی صهیونیستها به خاک ایران تحت هر عنوان برابر است با ضربه سنگین به آبرو و عزت نام بزرگ ایران. پیشنهاد من هدف قرار دادن آشکارا و مستقیم یکی از مراکز دیپلماتیک صهیونیستها در یکی از کشورهای منطقه ترجیحا آذربایجان.

اخبار مرتبط
نظر دهید