محکومیت یک میلیاردی استقلال با شکایت دانشگر

با رأی کمیته وضعیت؛ در پی شکایت محمد دانشگر از باشگاه استقلال تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ 10 میلیارد و 333 میلیون و 208 هزار و 980 ریال بابت اصل خواسته

و مبلغ 225 میلیون و 263 هزار و 955 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 9 میلیارد و 666 میلیون و 791 هزار و 20 ریال قرار رد صادر کرد.

محکومیت یک میلیاردی استقلال با شکایت دانشگر

اخبار مرتبط
نظر دهید