اخبار مرتبط
نظر 1
  1. ناشناس می گوید

    سلام آقا ریسی چرا‌یارانه‌ما‌به‌حساب‌نیامده‌من‌یک‌بیمار‌ی‌اسم‌دارم‌همهی‌امیدمن‌یارانه‌ام‌بود‌که‌میرفتم‌دکتر

نظر دهید