متن خبرساز یک مشاور املاک روی شیشه مغازه

متن یک مشاور املاک روی شیشه مغازه خبرساز شد.روی شیشه این مغازه نوشته شده: ورود اتباع ممنوع است. این مغازه اجاره و رهن مسکن را برای اتباع منع کرده است.

اخبار مرتبط
نظر دهید