متن خبرساز کیهان درباره همسر زنان بی‌حجاب

کیهان نوشت هیچ مرد باغیرتی زن بی‌حجاب را به عنوان همسر و مادر فرزندانش نمی‌پذیرد.

به گزارش کیهان، حجاب اسلامی یکی از عوامل امنیت زن است که متأسفانه بسیاری نسبت به این مسئله یا غفلت دارند یا جهل. از سوی دیگر هیچ مرد با‌غیرت و حیایی زنی را که نسبت به این امر خدا بی‌توجهی می‌کند به عنوان همسر و مادر فرزندانش نمی‌پذیرد.

اخبار مرتبط
نظر دهید