مازیار لرستانی نوشت…

صدور شناسنامه و پاسپورت جدید مازیار لرستانی

 

مازیار لرستانی نوشت:

شناسنامه آمد✓

پاسپورت امد✓

اجازه کار صادر شد✓

وورک شاپ آموزشی

و نیز، دوره تکنیک در پروژه:

بازیگری به_شیوه پسیکودرام(تاتردرمانی)

با کلاسهای آموزشی بازیگری من، برگزارگردید.

اخبار مرتبط
نظر دهید