مارال فرجاد: خواهر داشتن همیشه هم خوب نیست!

مارال فرجاد خواهر مونا که خیلی باهم مچ هستند و اخیرا حوشای زیادی هم داشتند متن بامزه ای در اینستاگرامش منتشر کرد.مارال فرجاد نوشت: بچه که بودیم وقتی می رفتیم خرید لباس اگه اتفاقی اول لباس یا کفش مناسب برای مونا پیدا می‌کردیم.

چشمتون روز بد نبینه اولش سکوت می‌کردم، بعد بغض و در آخر می‌زدم زیرگریه که چرا اول برای اون خرید کردین.بزرگتر بودم ولی به همون اندازه هم لوس‌تر و نازنازی‌تر.مونا از همون اول صبورتر بود.دیگه باب شده بود اول می‌ریم برای مارال خرید بعدش مونا

اخبار مرتبط
نظر دهید