لحظه نادر و بامزه‌ای که یک دلفین در کیش رقم زد

پریدن یک دلفین در قایق گردشگران کیش سوژه کاربران شده است.طی یک اتفاق نادر یک دلفین هنگام پرش در قایق گردشگران افتاد، آن‌ها سر انجام دلفین را در آب انداختند.

اخبار مرتبط
نظر دهید