لحظه دقیق تحویل سال نو مشخص شد؛ سال ۱۴۰۳ کبیسه است

باتوجه به ساعت لحظه‌ی تحویل سال نو که قبل از ۱۲ ظهر است، روز چهارشنبه برابر با اول فروردین یا نوروز است.

با توجه به ساعت لحظه تحویل سال که قبل از ۱۲ ظهر است، روز چهارشنبه برابر با اول فروردین ۱۴۰۳ یا نوروز است در مورد موضوع مهم سال ۱۴۰۳ چه ساعتی است و سال ۱۴۰۳ چه ساعتی تحویل میشود، باید بدانید که لحظه تحویل سال ۱۴۰۳ شمسی به ساعت ایران برابر است با ساعت شش و ۳۶ دقیقه بامداد روز چهار شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۳ شمسی، برابر با ۲۰ مارس (مارچ) ۲۰۲۴ میلادی و ۹ رمضان ۱۴۴۵ قمری.

 

باتوجه به ساعت لحظه‌ی تحویل سال که قبل از ۱۲ ظهر است، روز چهارشنبه برابر با اول فروردین یا نوروز استسال ۱۴۰۳ شمسی، سال کبیسه است و با توجه به اینکه اسفند ماه ۱۴۰۳ سی روز کامل است و این سال دارای ۳۶۶ روز میباشد پس سال کبیسه محسوب می‌شود

اخبار مرتبط
نظر دهید