لحظه دستگیری راننده متخلف به یک روش متفاوت

ویدیویی جذاب از تعقیب و گریز پلیس و یک راننده متخلف که به تازگی منتشر شده استدر این ویدیو لحظه دستگیری راننده متخلف توسط پلیس نامحسوس وسط بزرگراه را می‌بینیم.

 

 

 

 

اخبار مرتبط
نظر دهید