لایحه برنامه هفتم توسعه برای رفع ایرادات به مجلس ارجاع شد

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: به طور مثال در مسیر بررسی مصوبه برنامه هفتم میزبان رئیس جمهور، رئیس مجلس، برخی اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و برخی سران دستگاه قضایی بودیم تا اظهار نظر کارشناسی آنها را در ارتباط با مواد مختلف این مصوبه را بشنویم.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز(یکشنبه) برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به آخرین طرح‌ها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان،گفت: مصوبه مرتبط با لایحه برنامه هفتم توسعه بسیار مفصل بود و احکام متعددی داشت.

 

لایحه برنامه هفتم توسعه برای رفع ایرادات به مجلس ارجاع شد

به لحاظ حجم نسبت به ادوار گذشته حجیم تر از لوایح قبل بود و نسبت به لایحه برنامه پنجم 100 صفحه بیشتر بود.وی افزود: ما به شکل فشرده و پیاپی و بعضا در سه نوبت مصوبه مجلس را بررسی کردیم. در این راستا کارهای کارشناسی فراوانی صورت گرفت و نظرات و نکات دستگاه‌های مختلف را با دعوت از نمایندگان دستگاه‌ها به پژوهشکده شورای نگهبان احصا کردیم.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: به طور مثال در مسیر بررسی مصوبه برنامه هفتم میزبان رئیس جمهور، رئیس مجلس، برخی اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و برخی سران دستگاه قضایی بودیم تا اظهار نظر کارشناسی آنها را در ارتباط با مواد مختلف این مصوبه را بشنویم. طحان نظیف گفت: در نهایت نظر شورای نگهبان به مجلس ارسال شد که طبیعتاً با توجه به حجم این مصوبه ابهامات، ایرادات و تذکرات نسبت به مصوبه مجلس وجود داشت که باید اصلاح شود.
در همین رابطه در مواردی شورای نگهبان با اصل احکام ایرادی نداشت ولی نسبت به اجزا باید نکاتی در مصوبه پیش بینی می شد که انشاالله با اصلاحاتی که مجلس انجام می‌دهد مصوبه می‌تواند تبدیل به قانون شود.
اخبار مرتبط
نظر دهید