قیمت کله‌پاچه اندازه دستمزد ۴ روز کارگر شد!

قیمت یک دست کله‌پاچه در بازار خبرساز شده است.قیمت یک دست کله‌پاچه کامل معادل یک میلیون و سیصد هزار تومان یعنی معادل دستمزد 4 روز کارگر است.

اخبار مرتبط
نظر دهید