قیمت عجیب اجاره ماهانه کارت سوخت در بازار سیاه

اگر جست و جویی در فضای مجازی داشته باشید با تبلیغات اجاره کارت سوخت مواجه می‌شوید. یکی از تبلیغ کنندگان کارت سوخت پراید خود را سالی ۲۰ میلیون تومان به صورت یکجا اجاره می‌دهد.

فرد دیگری کارت سوخت خود را به صورت ماهیانه به مبلغ ۶۰۰ هزار تومان اجاره می‌دهد. به نظر می‌رسد که باید نظارت بیشتری روی اجاره کارت سوخت ها صورت گیرد.

اخبار مرتبط
نظر دهید