قتل فجیع نوعروس به خاطر شیربها در مشهد +جزئیات

دیشب دختری جوان در منطقه گلشهر مشهد بر اثر ۲۰ضربه چاقو کشته شد.بازپرس ویژه قتل عمد مشهد گفت: دیشب دختری جوان در منطقه گلشهر بر اثر ۲۰ضربه چاقو کشته شد.

قاضی صفری با بیان این خبر افزود: صحنه قتل را ارزیابی کردیم و پیگیر دستگیری قاتل هستیم. ۸ضربه چاقو به قفسه سینه و بین ترقوه، ۹ضربه چاقو به پشت و یک الی ۲ ضربه چاقو هم به بازو و ران دختر زده شده است. وی تصریح کرد: مقتول و قاتل اتباع افغانستانی بودند و طبق گفته برادر مقتول این دو باهم نامزد و در مرحله عقد بودند.بازپرس ویژه قتل عمد مشهد گفت: دیشب دختری جوان در منطقه گلشهر بر اثر ۲۰ضربه چاقو کشته شد.

 

 

اخبار مرتبط
نظر دهید