عکس شوکه‌کننده از تهران به فاصله ۴ روز

عکس شوکه‌کننده از تهران به فاصله ۴ روز منتشر شد.در حالی که چند روز پیش هوای تهران پاک و تمییز شده بود دوباره شاهد آلودگی بیش‌از حد هوا هستیم

اخبار مرتبط
نظر دهید