عکس بحث‌برانگیز از لیست شروط مهریه یک خانم

عکسی از لیست مهریه یک خانم برای خواستگارش بحث‌برانگیز شد.این تصویر با واکنش‌های زیادی مواجه شده است.

درخواست متفاوت این خانم از خواستگارش خبرساز شده است.

اخبار مرتبط
نظر دهید