عکسی بهت‌آور از قیمت جدید گوشت در یک سایت

قیمت جدید فیله گوسفندی در یک سایت را ببینید.

برای رسیدن به یک میلیونی شدن ۱ کیلوگرم فیله گوساله فقط ۳ هزارتومان باقی مانده و برای رسیدن به یک میلیونی شدن ۱ کیلو خورشتی گوسفندی۱۵۶ هزارتومان.

اخبار مرتبط
نظر دهید