عکسی از یک آرایشگاه زنانه که در تهران جنجال به پا کرد

تاسیس آرایشگاه و آموزشگاه‌های آرایش زنانه توسط اتباع در جنوب تهران جنجال به پا کرده است.سید هادی کسایی‌زاده خبرنگار نوشت: آرایشگاه‌ها و آموزشگا‌های زنانه جنوب تهران به ایجاد آموزشگاه‌های آرایش زنانه از سوی اتباع و ارائه مدرک غیرمعتبر اعتراض کردند. این اعتراض رسما به اتحادیه داده شده اما هیچکس پاسخگو نبوده است

اخبار مرتبط
نظر دهید