عکسی از پذیرایی عجیب یک دانشجو در جلسه دفاع

عکسی از پذیرایی عجیب یک دانشجو در جلسه دفاع پایان‌نامه حاشیه‌ساز شد.این تصویر با واکنش منفی برخی کاربران مواجه شد.

اخبار مرتبط
نظر دهید