طراحی منحصر به فرد یک ایستگاه اتوبوس در شیراز

عکسی از یک ایستگاه اتوبوس متفاوت در شیراز مورد توجه قرار گرفته است.

طراحی این ایستگاه های اتوبوس برگرفته از پنجره های رنگی معماری تاریخی شیراز مانند مسجد نصیرالملک است که در حاشیه خیابان لطفعلی خان زند مانند نارنجستان قوام خودنمایی میکنند.

اخبار مرتبط
نظر دهید