صحنه تلخی که امروز از متروی تهران شکار شد

عکسی از یک صحنه تلخ که امروز از متروی تهران منتشر شد.

کاربری با انتشار این عکس نوشته: این دختر چرا با این سن باید دستفروشی کنه ؟

اخبار مرتبط
نظر دهید