شغل عجیب این مرد، شدیدا جلب توجه کرد

یک مرد چینی کارگاهی را برای تخریب عکس‌های ازدواج، نامزدی یا روابط قبلی تاسیس کرده است

به نقل از ساوت چاینا مورنینگ پست، این مرد که ساکن استان هبی چین است به ازای تخریب هر عکس بین ۷ تا ۱۴ دلار آمریکا می گیرد.براساس برخس از رسوم در برخس از مناطق چین، سوزاندن عکس رفتگان ممنوع است برای همین در این کارگاه عکس برخی از عزیزان و اقوام فوت شده نیز سوزانده می شودوسایل متعلق به افراد از دست رفته یا حیوانات خانگی مرده نیز در این کارگاه تخریب خواهد شد.

اخبار مرتبط
نظر دهید