سحر قریشی: به ایران بر میگردم پرونده علیه تتلو را پیگیری کنم!

سحر قریشی مدعی شده است به زودی به ایران برمیگردد تا پرونده خودش و امیر تتلو و دخترهای دیگر را پیگیری کند.سحر قریشی اولین چهره سرشناسی بود که علیه امیر تتلو اتهاماتی مطرح کرد و همچنان پای حرف هایش ایستاده است.

به گزارش وقت صبح، او شب گذشته در جدیدترین ویدئو بعد از دستگیری امیر تتلو گفت به زودی به ایران بر می گردد تا پرونده خودش را علیه تتلو پیگیری کند.او مدعی شد دختران دیگری هم هستند که شاکی باشند و با او صحبت کرده اند و می خواهد کار آنها را هم پیگیری کند.

قریشی مدعی شده بود مجازات تتلو در ترکیه سنگین بود و بخاطر آزارهایی که داده و پول هایی که گرفته ترسیده است.سحر قریشی در بخش دیگری از حرف هایش تلویحا اشاره کرد می خواهد به سینمای ایران برگردد. او مدرک خود را حفظ حجابش عنوان کرد.

او که در این ویدئو حسابی از تتلو شاکی بود به دوستان او هم حمله کرد و آنها را شریک جرم دانست.مشخص نیست چقدر ادعاهای سحر قریشی صحت داشته باشد.

 

اخبار مرتبط
نظر دهید