زنان ایرانی در چندسالگی مادر می‌شوند؟

مرکز رصد جمعیت کشور: میانگین سن مادر در هنگام تولد اولین فرزند کل کشور در ۹ ماهه امسال برابر با ۲۷.۳ سال بوده است.

بیشترین میانگین سنی مادران در اولین فرزندآوری، در بین استان‌ها مربوط به استان تهران با ۳۰.۳ سال و کمترین آن مربوط به استان سیستانوبلوچستان با ۲۲.۷ سال است.

 

زنان ایرانی در چندسالگی مادر می‌شوند؟

اخبار مرتبط
نظر دهید