رزومه یک ایرانی که در تاریخ دیگر تکرار نمی‌شود!

یک کارفرما این رزومه را برای فرصت شغلی که در اختیار دارد دریافت کرده است. نحوه معرفی کارجو در رزومه، برای کاربران جالب بوده.

اخبار مرتبط
نظر دهید