رای جالب یک قاضی ارومیه‌ای برای یک متهم

علی طالبی، برای متهم پرونده فردی که از طرف این مرکز به دلیل بکار بردن رنگ و اسانس غیر مجاز، همچنین استفاده از ژله تاریخ مصرف گذشته برای تولید شیرینی به آن دادگاه معرفی شده بود، رای جالبی صادر کرد

وی متهم را به تهیه ۳۰ جفت کفش کودکانه برای دانش آموزان مدرسه یکی روستاهای بخش نازلو ارومیه محکوم کرد.فاطمه ایوازی، مسئول واحد حقوقی مرکز بهداشت شهرستان ارومیه افزود: به دنبال ارجاع تخلف یکی از متصدیان قنادی پرونده مذکور به دادگاه عمومی بخش نازلو ارجاع شد که در نهایت متهم با توجه به عدم سابقه و ابراز ندامت، به جای پرداخت ۲۴۰ میلیون ریال جزای نقدی بدل از تحمل سه ماه حبس تعزیری به تهیه ۳۰ جفت کفش کودکانه برای دانش آموزان مدرسه چیر از توابع بخش نازلو ارومیه محکوم شد

اخبار مرتبط
نظر دهید