دلیل آزادی موقت ۲ متهم امنیتی زن چه بود

رئیس دادگستری تهران:

دادگاه انقلاب پس از رسیدگی به پرونده ۲ متهم امنیتی زن با توجه به اینکه مرحله انجام تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات متقن دربارۀ این ۲ پرونده مقداری طولانی شده بود و پرونده در دادگاه تجدیدنظر بود، این دادگاه طبق قانون تصمیم گرفت که قرار بازداشت این ۲ نفر را فک کند و در نتیجه این ۲ نفر با قرار تامین وثیقه به‌صورت موقت آزاد شدند.

دلیل آزادی موقت افراد یادشده با قید وثیقه آن بود که دادگاه با توجه به مدت زمانی که از بازداشت آن‌ها می‌گذشت، طبق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، مکلف به فک قرار بازداشت موقت بود.

در آینده نزدیک، حکم این ۲ نفر از سوی دادگاه صادر و ابلاغ خواهد شد.

اخبار مرتبط
نظر دهید