خسیس‌بازی عجیب شهرداری که سوژه مردم شد

نحوه آسفالت کردن کوچه های شهرری سوژه شد!شهروندان می‌گویند: وقتی از نحوه آسفالت و مشخص بودن پی ساختمان‌ها انتقاد کردند به آنها گفته شده که خودتان این فاصله سطح را درست کنید!

می‌تواند باعث ایجاد آب‌گرفتگی در پایه ساختمان در نتیجه ضعیف شدن بنا و خطر سقوط آن شود.

اخبار مرتبط
نظر دهید