حرکت زیبای پیروانی در قبال بانوان پرسپولیسی

ویدئویی از دلجویی افشین پیروانی از بانوان پرسپولیسی که نتوانستند تمرین پرسپولیس از نزدیک تماشا کنند را منتشر کرده که این حرکت پیروانی مورد تحسین کاربران قرار گرفته است.

 

افشین پیروانی گفت: حراست باشگاه با ورود بانوان موافقت نکرده است؛ تقصیرها را گردن من نیندازیدبانوان پرسپولیسی سرانجام وارد تمرین پرسپولیس شدند

اخبار مرتبط
نظر دهید