حجم شدید تخریب بمب منفجر شده در کرمان

تصویری از حجم تخریب شدید بمب منفجر شده در گلزار شهدای کرمان و آثار ترکش بر روی آسفالت را مشاهده می کنید.

اخبار مرتبط
نظر دهید