تصاویر بحث‌برانگیزی که از ترمینال مشهد منتشر شد

تصاویری از اتباع در ترمینال مشهد بحث‌برانگیز شده است.کاربری در فضای مجازی با انتشار این تصاویر نوشت: بعد از سالها آمدم ترمینال مشهد که راهی تهران شوم، باور بفرمایید تعداد اتباع حاضر در ترمینال از ایرانی‌ها بیشتر بود.

اخبار مرتبط
نظر دهید