تردد با زنجیر چرخ در جاده چالوس الزامی شد !

رئیس پلیس راه البرز:

با شروع بارش برف از غروب امروز در جاده چالوس لغزندگی در این جاده افزایش

یافته و تردد در این مسیر به کمدی صورت می گیرد.

 

رانندگانی که قصد تردد در جاده چالوس را دارند باید زنجیر چرخ همراه داشته باشند و از تردد

رانندگان بدون زنجیر چرخ و امکانات ایمنی لازم جلوگیری خواهد شد.

اخبار مرتبط
نظر دهید