تبلیغ کانال تلگرام روزنامه کیهان در رسانه دولت!

کانال تلگرامی روزنامه کیهان مدتی است دوباره فعال شده است. در کانال این روزنامه مطلبی درباره علت برگشتن به تلگرام منتشر شده است.

در این مطلب کیهان آمده است: « چرا به تلگرام برگشتیم؟ برگشتیم تا در غیاب ما روزنامه زنجیره‌ای هم‌میهن و هم‌قطارانش نظر مخاطبان کیهان در ستون کیهان و خوانندگان را به نام مدیرمسئول کیهان منتشر نکند! برگشتیم چون شارلاتانیزم رسانه‌ای چاره‌ دیگری برایمان نگذاشت.»

اخبار مرتبط
نظر دهید