به بازیکنان گفته بودم حواسشان باشد: داور ایران – فلسطین فارسی بلد است!

علی خسروی عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال هشدارهایی را قبل از مصاف ایران و فلسطین به بازیکنان تیم ملی درباره قضاوت عبدالرحمن جاسم داده بود.

خسروی اعلام کرده: به واسطه داشتن پدری ایرانی، عبدالرحمن جاسم زبان فارسی را خوب بلد است و از بازیکنان تیم ملی می‌خواهم که زیاد سمت او نروند و پشت سرش هم صحبتی به فارسی نکنند!

او به ظاهر داوری آرام است که بیشتر با زبان بدن خود کار می‌کند، خیلی کم اخطار می‌دهد اما برای اجرای قانون کوتاه نمی‌آید.

 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اخبار مرتبط
نظر دهید