بنر حاشیه‌سازی که جیبِ خالی ایرانی‌ها را نشان می‌دهد

این بنر در یکی از خیابان های تهران دیده شده که انجام اقساطی خدمات دندان‌پزشکی را تبلیغ می‌کند. برخی از کاربران با دیدن این بنر به گسترش فقر در ایران اشاره کرده اند.

اخبار مرتبط
نظر دهید