با ۲۷۵ میلیون تومان پژوپارس صفر بخرید

قیمت کارخانه خودروهای پژوپارس از ۲۷۵ میلیون ۳۳۳ میلیون تومان متغیر است. قیمت پژوپارس LX صفر، در بازار به ۶۲۰ میلیون تومان است.همچنین پژو پارس XU۷P سال ،۵۰۳ میلیون تومان رسیده است.

پژو پارس ELX-TU۵ در بازاربه ۶۳۵ میلیون تومان رسید است.همچنین پژو پارس LX مدل ۱۴۰۰ در بازار به ۵۸۰ میلیون رسیده است.قیمت کارخانه پژو پارس

قیمت کارخانه خودروهای پژوپارس نیز از ۲۷۵ میلیون ۳۳۳ میلیون تومان متغیر است.

 

قیمت این پژو پارس XU۷P سال سفارشی در نمایندگی ۳۰۹ میلیون تومان است.

 

قیمت پژو پارس LX مدل ۱۴۰۲ در نمایندگی هم ۳۳۳ میلیون تومان است.

 

همچنین قیمت پژو پارس XU۷P سال در نمایندگی ۲۹۴ میلیون تومان است.

 

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو پارس به دست خواهید آورد.خودرو پژو پارس

برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)

پژوپارس LX ۱۴۰۲ صفر ۶۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

پژو پارس XU۷P سال ۱۴۰۲ صفر ۵۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰

پژو پارس XU۷P سال سفارشی ۱۴۰۲ صفر(کارخانه) ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰

پژو پارس LX ۱۴۰۲ صفر(کارخانه) ۳۳۳,۸۹۷,۰۰۰

پژو پارس XU۷P سال ۱۴۰۲ صفر (کارخانه) ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰

پژو پارس ELX-XU۷P ۱۴۰۲ صفر (کارخانه) ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰

پژو پارس ELX-TU۵ ۱۴۰۱ صفر ۶۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰

پژو پارس ELX-XU۷P ۱۴۰۱ صفر ۵۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰

پژو پارس XU۷ ۱۴۰۱ صفر ۴۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰

پژو پارس XU۷P سال ۱۴۰۱ صفر ۴۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰

پژو پارس XU۷P ۱۴۰۱ صفر ۴۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰

پژو پارس LX ۱۴۰۱ صفر ۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

پژو پارس XU۷ ۱۴۰۰ صفر ۴۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰

پژو پارس LX ۱۴۰۰ صفر ۵۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰

اخبار مرتبط
نظر دهید