اولین عکس از توماج صالحی بعد از آزادی

توماج صالحی با قید وثیقه از زندان اصفهان آزاد شد. اولین عکس از او پس از آزادی را مشاهده کنید.

وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در جریان اعتراضات سال گذشته خبر از پذیرش درخواست فرجام‌خواهی و نقض حکم او در دیوان عالی کشور و متعاقبا آزادی این خواننده با قرار وثیقه داد.

اخبار مرتبط
نظر دهید